Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

Cyril Burget

Cyril Burget (1896 – 1954)Cyril_Burget

Baptistický misionář, kazatel a tajemník výkonného výboru Bratrské jednoty Chelčického (dnes Bratrská jednota baptistů). Po celou 2. světovou válku byl aktivně zapojen v protifašistickém odboji na kroměřížsku. Do Kačerova se dostal v rámci poválečného prodeje chalup pro rekreační účely. Na bývalé místní škole vedl semináře a pořádal tábory pro křesťanskou mládež. 25. června 1952 byl zatčen STB na své chalupě v Kačerově a odsouzen komunistickou justicí ve vykonstruovaném procesu. Zemřel na následky mučení a neléčené těžké nemoci ve valdické věznici. Občanské sdružení Údolí Kačerov na jeho památku pojmenovalo nový dubový můstek přes Liberský potok Původní můstek byl pravděpodobně poslední, přes který Cyril Burget přešel jako svobodný občan.