Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

Kulturní památky

SOUSOŠÍ PIETY 

Sousoší piety u silnice na jižním okraji vsi zobrazuje Pannu Marii s bezvládným Kristovým tělem.

Ve spodní části je na reliéfu vyobrazen modlící se Kristus v Getsemanské zahradě. Pieta byla původně polychromovaná. Sousoší stojí na romantickém pseudogotickém soklu.

Pietu nechal vyrobit Anton Neffe od vambereckého sochaře J. F. Mielnitzkého.

Sokl je datován 1832, vlastní socha může být mladší (2. pol. 19 století). V roce 1858 byla opravena a v roce 1958 byla Pieta prohlášena za registrovanou nemovitou kulturní památkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam místních památek na webu Národního památkového ústavu.