Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

Návrh vesnické památkové zóny

Ožehavým tématem poslední doby jsou aktivity spolku spojené s možným vyhlášením vesnické památkové zóny (VPZ). Jak už to ale bývá, dobrou myšlenku na ochranu nejcennějších partií Kačerova většina lidí podporuje jen do chvíle, kdy je třeba zaujmout jasné stanovisko k věci, která se krom nesporných přínosů pro Kačerov jako celek, dotýká i vlastnických práv každého vlastníka. Proto také někteří naše řady opustili, většina ovšem vytrvala a pozitivním signálem je to, že další se naopak stali platnými členy našeho spolku. Ve spolku je nyní čtrnáct členů, většinou z rodin, které vlastní kačerovské rekreační chalupy. Všichni členové mají blízký vztah ke Kačerovu, mnozí sem jezdí desítky let. Průměrný věk členů je 55 let.

Argumentace, která se v poslední době objevila proti spolku (sdružení), že chceme rozhodovat o soukromém majetku, do kterého prý nemá nikdo právo co říkat a snažíme se památkovou ochranou znehodnotit majetky v Kačerově je zlovolná a nepravdivá. Ztráta hodnoty nemovitostí vlivem jejich plošné památkové ochrany je nedoložená spekulace. Samozřejmě, že z hlediska majitelů, kteří mají úmysl bez ohledu na památkovou a přírodní hodnotu Kačerova své pozemky přeměnit na stavební a využít je pro stavbu čehokoli (např. novostavby nerespektující původní architekturu, fotovoltaické nebo větrné elektrárny, těžbu přírodních surovin, ….), pozemky pro takové využití znehodnocujeme. Máme ale naopak upřímnou snahu majetky většiny osob, vážících si kulturních a přírodních hodnot, zhodnotit zachováním autenticity Kačerova.  Proti vesnické památkové zóně se také používá nepravdivá argumentace, že i běžné údržbové práce musí být schváleny památkáři, a to i pro objekty mimo VPZ.

Věříme, že náš spolek najde své další příznivce právě díky našim snahám Kačerov chránit a rozvíjet. Pokud máte jakékoli nejasnosti, nesdílíte nenávist k našemu spolku, nemáte snahu nás pouze urážet a podkládat nám zlé úmysly, kontaktujte nás, rádi vám v naprostém klidu naše cíle i jejich rizika podrobněji objasníme. Sázíme na kulturnost majitelů nemovitostí v Kačerově, kteří si váží jak přírody, tak i památek a vědomě neničí jejich autenticitu. To, že jsme svou dosavadní prací přispěli k rozvoji i ochraně Kačerova dokládá přehled „co se nám podařilo“.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚŘAD / památkový katalog

https://pamatkovykatalog.cz?legalState=721363960&action=legalState&presenter=LegalStatesResults