Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

Co se nám povedlo

Co se zapsanému spolku (dříve občanskému sdružení) Údolí Kačerov povedlo za 10 let existence (2007 až 2017).

Památky

 • Přispět k návrhu VPZ Kačerov, který vypracovalo a aktualizovalo odborné pracoviště NPÚ v Josefově (2012, 2013). Prosadit vyhlášení Památkové zóny Kačerov (2016).
 • Přesvědčit většinu vlastníků původních nemovitostí v hranicích navrhované památkově chráněné zóny, aby neprotestovali proti vyhlášení VPZ (2012 až 2015).
 • Vypracovat regulativy pro opravy a výstavbu v Kačerově (2009). Po vyhlášení PZ Kačerov dbá o dodržování pravidel Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy v Rychnově nad Kněžnou po konzultaci s odborným pracovištěm NPÚ v Josefově.
 • Opravit asi 15 původních hrobů na kačerovském hřbitově (2008 až 2016) a vstupní bránu (2012).
 • Ve spolupráci s obcí udržovat každoročně zeleň na kačerovském hřbitově (2008-2016).
 • Získat finanční příspěvky pro opravu kostela ze sponzorských darů i ze Spolkové republiky Německo.
 • Spolupracovat při zajištění oprav havarijního stavu kostela (římsa, krov, věž) (2012).
 • Zorganizovat dvě brigády na důkladný úklid věže a půdy kačerovského kostela (2012, 2014).
 • Přispět k zahájení oprav střechy věže kostela s finančním příspěvkem spolku (2015).
 • Prosadit, aby mezi kulturní památky Kačerova byl zařazen pískovcový krucifix (katalogové číslo: 1000001615) na místě původního kostela a hřbitova (pozemek 3248).
 • Prosadit, aby všechny nové stavby a rekonstrukce s povolením stavebního úřadu respektovaly původní architektonický ráz (st.170, st.109, st.114, st.105, st. 106. st. 82, st. 110, st. 113).

Dokumentace a propagace Kačerova

 • Fotograficky průběžně dokumentovat Kačerov.
 • Shromažďovat archivní materiály o historii Kačerova.
 • Vybudovat dvoustranou informační tabuli na modré turistické značce u cesty 3261 (2011).
 • Vydat v roce 2014 knižní publikaci: Emilian Kaufmann (1852-1912): lékař, hudebník a mecenáš: nejvýznamnější rodák z Kačerova v Orlických horách (ISBN 978-80-260-6242-4).

Společenské akce

 • Zorganizovat již šest adventních koncertů v kačerovském kostele (2011 až 2016).
 • Uspořádat úspěšnou vzpomínkovou slavnost na nejslavnějšího kačerovského rodáka, Emiliana Kaufmanna (2012).
 • Uspořádat řadu dalších akcí (např. Velkopavlovské slavnosti 2013, 2014, 2015, 2016), které navazovaly na tradiční setkání chalupářů a chatařů v Kačerově.

Územní plán

 • Prosadit úpravy územního plánu z roku 2007 a zabránit nevhodnému umístění stavebních pozemků v intravilánu bývalé obce Kačerov (katastrální území Kačerov u Zdobnice). Zvláště pak zabránit nežádoucí výstavbě v centru Kačerova pod kostelem na pozemcích 3722 a 3247.
 • Aktivně se účastnit při digitalizaci katastru a vyjasnění cest (2011).
 • Aktivně se podílet na změnách územního plánu obce Zdobnice.

Cesty

 • Opravit dva můstky přes Liberský potok a cestu 3250.
 • Po dlouhodobém úsilí prosadit opravu větší části nesjízdné cesty údolím 3219 (2014).
 • Prosadit výstavbu odstavné plochy 3266 pro automobily u silnice za Pietou.

Ostatní

 • Zlikvidovat stará smetiště na pozemcích 3263 (2008) a 3253 (2013).
 • Prosadit záměnu velkoobjemového kontejneru pro netříděný odpad za kontejnery na sklo, plasty a dva pro směsný odpad.
 • Protestovat společně s obcí Zdobnice proti výstavbě větrných elektráren v obci Liberk (od roku 2008).
 • Podpořit požadavky obce Zdobnice ve věci zimní údržby silnice do Říček a petici proti zničení údolí Zdobnice přehradou Pěčín.