Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

ADVENTNÍ KONCERT 2019

Vážení přátelé Kačerova,

rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci již 9. adventního koncertu v kostele sv. Kateřiny v Kačerově, který proběhl 30. 11. 2019. Děkujeme za výzdobu kostela, výborné občerstvení, úvodní slovo pana faráře P. Mgr. Kvasničky a především všem účinkujícím ze souboru Die Adlergebirger a Kačerovského kolegia. Byl to radostný zážitek.

Věříme, že si kačerovský adventní koncert postupem let vydobyl své renomé, o čemž svědčí rekordní účast čítající okolo sta posluchačů.

Klidný advent a krásné vánoční svátky Vám přeje

rada spolku Údolí Kačerov

https://www.zonerama.com/Milos-hrr/Album/5866824

https://www.zonerama.com/Milos-hrr/Photo/5885478/213187288

Spolek ÚDOLÍ KAČEROV

Kačerov je místo jedinečné svoji přírodou, svým rázem a svoji krásnou roubenou architekturou. My, kteří máme tu možnost a výsadu toto malebné horské údolí navštěvovat a obývat, ač většinou rekreačně, jsme se rozhodli, že se budeme aktivně podílet na jeho údržbě a rozvoji. Chceme se zasadit o to, aby si tento krásný kout Orlických hor zachoval i nadále svou neopakovatelnou atmosféru a dále chceme směřovat k tomu, abychom společnými silami bránili dalšímu poškozování nevhodnou výstavbou a přičinili se o napravení vad na kráse, jež je bohužel možné na tváři kačerovského údolí nalézt. Proto jsme založili v roce 2007 občanské sdružení, které se  transformovalo na zapsaný spolek Údolí Kačerov.