Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

RYCHNOVSKÝ  DENÍK.CZ

Máme pro vás deset top míst v Orlických horách, které musíte vidět a zažít

 Jako magnet působí na turisty osada Kačerov v Orlických horách a důvodů je více. Našli byste ji za Prorubkami, zasazenou v krásné přírodě Orlických hor. Kačerov je dnes už jen malou osadou s malebnými chaloupkami a atmosférou, která sem láká nejen množství turistů, ale i milovníky záhad, ty především díky takzvanému „magnetickému“ kopci. Kdysi mívala vesnice i přes 600 obyvatel, dnes byste je spočítali na prstech jedné ruky, většinu tu tvoří chalupáři. V roce 2016 byl Kačerov vyhlášen první vesnickou památkovou zónou v Orlických horách.

https://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/mame-pro-vas-deset-top-mist-v-orlickych-horach-ktere-musite-videt-a-zazit-202307.html

Mediální obraz vs. realita

Ke Kačerovu v Orlických horách, horské převážně rekreační osadě se třemi stálými obyvateli, který je jedinou vesnickou památkovou zónou těchto hor, se váže činnost dvou spolků. Jedním je spolek podporující památkovou ochranu, spolek Údolí Kačerov (2007) a druhým Spolek Kačerov (2017) vystupující proti památkové zóně. Smyslem tohoto příspěvku je poukázat na rozpor mezi mediální prezentací a skutečnými činy. Spolek Kačerov má profesionálně vytvořené webové stránky, které jsou v některých částech i velmi kvalitní obsahově, jako například v sekci historie či mapy osídlení. Je nepochybné, že autor či autoři se tématu podrobně a pečlivě věnovali.

Velmi kvalitně jsou provedeny i oznámení v sekci Aktualit, které evokují dojem, že tomuto spolku záleží rekonstrukci památkových staveb na Kačerově. Vždyť z pěti příspěvků od listopadu 2020 do května 2021 jsou dva věnovány opravě kaple Panny Marie a dva opravě kostela sv. Kateřiny. Příspěvky vycházejí z veřejných zdrojů či místně získaných ústních sdělení. Skutečnost je ovšem přesně opačná než vytvářený mediální obraz! Spolek Kačerov se dlouhodobě a konzistentně vymezuje proti památkové ochraně formou památkové zóny, ačkoliv právě vyhlášení zóny zviditelnilo Kačerov a zvýšilo úspěšnost v získávání dotačních prostředků na opravy památek, což je zcela klíčová složka financování oprav. Toto tvrzení lze doložit tím, že průměrná roční dotace z prostředků Ministerstva kultury ČR a Královehradeckého kraje je v období od roku 2017 až dosud více než čtyřnásobná oproti průměrné roční dotaci z let 2015 a 2016 před vyhlášením památkové zóny.

Spolek Údolí Kačerov si dotační podpory váží a sám se na rekonstrukci jak kostela, tak kaple aktivně podílí. Na kostel spolek Údolí Kačerov přispěl od roku 2015 z darů členů, sympatizantů a obce již přes 520 tis. Kč a v mnohých letech byl klíčovým spoluinvestorem rekonstrukce bez jehož pomoci by nebylo možno využít ani obdržené dotační tituly, protože majitel kostela neměl na povinnou finanční spoluúčast. Mimoto se kostelu věnujeme i při údržbě, pořádáme pravidelné brigády, před zahájením rekonstrukce spolek vyklízel půdu kostela, organizujeme též nátěr v posledních letech položeného šindele, jsme v kontaktu s majitelem i zhotoviteli aj. Další kapitolu tvoří pořadatelství či spolupořadatelství kulturních akcí jako je adventní koncert či členové spolku zpívají na mších nebo jinak přispívají k oživení kostela sv. Kateřiny.

Stejně tak byl spolek Údolí Kačerov aktivní i při rekonstrukci kaple, která byla realizována dle závazného stanoviska, ke kterému podklady připravili již před mnoha lety členové spolku. Během rekonstrukce jsme byli nápomocni při vyklízení kaple před rekonstrukcí, uskladnění inventáře a spolu s p. Vomelou z jeho firmy Řemeslné stavby, s. r. o. jsme řešili různé aspekty stavby. Nejviditelnějším výsledkem je umístění původních křížů zpět na střeše kaple, které bylo iniciováno na poslední chvíli členy spolku a realizováno díky vstřícnosti p. Vomely jako zhotovitele.

Oproti tomu nám nejsou aktivní kroky Spolku Kačerov při renovaci těchto památek známy. Můžeme ale deklarovat, že se Spolkem Kačerov nehodláme soupeřit na mediálním poli v kvalitě ani počtu příspěvků, ale raději budeme svoji aktivitu i nadále věnovat nejen zmíněným památkám v rovině zcela praktické.

Rada spolku Údolí Kačerov

Spolek ÚDOLÍ KAČEROV

Kačerov je místo jedinečné svoji přírodou, svým rázem a svoji krásnou roubenou architekturou. My, kteří máme tu možnost a výsadu toto malebné horské údolí navštěvovat a obývat, ač většinou rekreačně, jsme se rozhodli, že se budeme aktivně podílet na jeho údržbě a rozvoji. Chceme se zasadit o to, aby si tento krásný kout Orlických hor zachoval i nadále svou neopakovatelnou atmosféru a dále chceme směřovat k tomu, abychom společnými silami bránili dalšímu poškozování nevhodnou výstavbou a přičinili se o napravení vad na kráse, jež je bohužel možné na tváři kačerovského údolí nalézt. Proto jsme založili v roce 2007 občanské sdružení, které se  transformovalo na zapsaný spolek Údolí Kačerov.