Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

Vesnická památková zóna Kačerov, obec Zdobnice

Po letech práce spolku a za vyložení nemalého úsilí, byl VPZ v Kačerově konečně vyhlášena. Ministerstvo kultury České republiky vydalo opatření obecné povahy, které VPZ uvedlo v život.

Dokument je k dispozice zde, obsahuje rozbor a i kompletní námitky všech odpůrců VPZ (které jsou často bohužel spíše osobního charakteru).

Máme velikou radost, že můžeme přispět k zachování unikátního souboru vesnické architektury a osvěženi se vrháme do další práce – zejména je třeba zajistit opravu kostela Sv. Kateřiny.