Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

Kačerov

STRUČNÁ HISTORIE KAČEROVA

První doložená písemná zmínka o Kačerovu je z r. 1562. Jedná se o urbář Rychnovského panství dokumentující sklářskou výrobu v Kačerově a jmenuje i jednotlivé obyvatele. Urbanismus obce i nálezy v lokalitě však dokladují existenci vsi minimálně o sto let dříve. Druhotně zmiňované letopočty jako např. 1449, 1489 či 1556 tak mohou potvrzovat legendu, že Kačerov založili uprchlíci ze Svatopolského kláštera, vypáleného v r. 1420 východočeskými husity. Až do poloviny 17. století byl Kačerov českou vesnicí. Zaznamenáváme jména jako Jíra Táborků, Waczlaw Lzyczarz, Petr Kotlyna (1562), Martin Sklenář (sklářský mistr), Jakub Jeniků, Jan Czierný, Důra sklenárská vdova, Wáczlaw Rohonek (1571), Jan Nováků, Wáczlaw Šenkýř, Wáczlav Zrůbáček, Jindra Hajnej (1597). Pokračovat ve čtení… Kačerov

Nejbližší události

Minulé události

[ Archiv všech událostí ]