Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

Poutní mše v Kačerově ke cti Panny Marie Karmelské 13.7.2024

Krásná duchovní i společenská událost se konala 13.7.2024 v kačerovském kostelíčku.

Pan farář Wieslav Kalemba, který před 7 lety v Kačerově působil, nás opět potěšil svým krásným úsměvem a srdečností jemu vlastní. A nádherný zpěv Míši Helanové, dojal všechny přítomné. Pavel Helan svou ženu doprovodil kytarou i zpěvem a dokonce jsme po delší odmlce, způsobené vážnou nemocí, přivítali i jejího tatínka Václava Syrového. Jeho varhany i zpěv znovu zazněly kostelem a my mohli Bohu poděkovat, že se nám vrátil.

Pouť byla báječně podpořena paní Magdou Satrapovou, jejími nepřekonatelnými koláčky a ostatním pohoštěním. Paní Magda se také ujala výzdoby kostela a úžasná atmosféra pouti tímto byla podtržena.

Poutní mše se zúčastnilo kolem 40 lidí.

Děkujete tedy všem organizátorům, panu faráři a všem zúčastněným, že jsme mohli prožít takovouto výjimečnou chvíli.